Băng Vũ

Following: 27Follower: 4

Hướng dẫn chơi game Thiên Mệnh 4D

08-11 17:12

Bài viết này sẽ gửi đến các bạn 1 trong những tính năng hấp dẫn của Thiên Mệnh 4D

Cường Hóa Trang Bị

Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy chức năng ở thanh điều khiển

- Chức năng Cường Hóa bao gồm : Tinh Luyện, Nâng Cấp và Phong Hồn Trang Bị.

- Khi có đủ điều kiện để Cường Hóa, sẽ có báo hiệu giúp người chơi dễ dàng nhận biết

Tinh Luyện

- Tinh Luyện Trang Bị giúp tăng rõ rệt chỉ số thuộc tính của trang bị. Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy khi Tinh luyện mỗi cấp chỉ số thuộc tính sẽ tăng ra sao (Như trong hình, chỉ cần tăng đến cấp 2 tỉ lệ Bạo Kích sẽ tăng thêm 1)

- Khi vào giao diện Cường Hóa, tất cả các trang bị của nhân vật sẽ hiện ra. Người chơi lựa chọn Trang Bị muốn Tinh Luyện

- Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy những nguyên liệu cần thiết, số vàng cần để Tinh Luyện (Khi không đủ sẽ báo hiệu màu đỏ)

- Khi thiếu nguyên liệu tinh luyện, người chơi chỉ cần bấm vào nguyên liệu đó sẽ có hướng dẫn kiếm nguyên liệu đó

Nâng Cấp

- Nâng Cấp Trang Bị không chỉ giúp thay đổi ngọai hình Trang Bị mà còn giúp Trang Bị mạnh hơn rất nhiều (Có thể thấy rõ sự khác biệt)

- Khi vào giao diện Cường Hóa, tất cả các trang bị của nhân vật sẽ hiện ra. Người chơi lựa chọn Trang Bị muốn Nâng Cấp

- Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy những nguyên liệu cần thiết, số vàng cần để Nâng Cấp (Khi không đủ sẽ báo hiệu màu đỏ)

- Khi thiếu nguyên liệu Nâng Cấp, người chơi chỉ cần bấm vào nguyên liệu đó sẽ có hướng dẫn kiếm nguyên liệu

Phong Hồn Trang Bị

- Phong Hồn trang bị sẽ giúp tăng rõ rệt chỉ số thuộc tính của trang bị. Người chơi có thể dễ dàng nhìn thấy khi Phong Hồn, sau mỗi cấp thì chỉ số thuộc tính sẽ tăng ra sao

- Khi vào giao diện Cường Hóa, tất cả các trang bị của nhân vật sẽ hiện ra. Người chơi lựa chọn trang bị muốn Phong Hồn

- Khi Phong Hồn sẽ cần sử dụng Thạch Phong Ma. Thạch Phong Ma chia làm 4 loại: Lục, Lam, Tím, Cam. Đá có phẩm chất càng cao, sẽ càng giúp tăng tỉ lệ thành công của việc Phong Hồn

- Phong Hồn càng cao thì xác suất thành công càng thấp

- Người chơi có thể bấm trực tiếp vào Thạch Phong Ma để xem thông tin

Thiên Mệnh 4D

0.0
Gamota | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0