Cucku

Following: 0Follower: 3

Hỏa Chí Anh Hùng: Hướng dẫn tham gia Làng Lá Tranh Bá

29-05 08:41

Có rất nhiều các hoạt động trong game để cho các Nhẫn Giả tham gia với nhiều phần quà hấp dẫn và trong đó có hoạt động Làng Lá Tranh Bá. Tuy nhiên sự kiện đó chỉ diễn ra trong khung giờ nhất định nên nếu các Nhẫn Giả chưa tìm ra cách tham gia hoạt động sẽ bỏ lỡ mất đó.

*Đầu tiên, ấn chọn nút "Làng Lá" trong giao diện chính:

*Sau đó, chọn "Hoạt Động" để mở danh sách các Hoạt Động trong game:

*Trong giao diện Hoạt Động, kéo xuống để tìm thấy hoạt động "Làng Lá Tranh Bá":

Đây là hoạt động có danh hiệu, cũng là nơi kiếm các nguyên liệu vật tổ, mảnh ghép Vật Tổ Orochi + Đan thuộc tính ngẫu nhiên (9000 lực chiến/1 viên). Hoạt động PK khá hấp dẫn để các Nhẫn Giả có thể cạnh tranh, thể hiện sức mạnh hết mình.

Trang chủ: https://hoachianhhung.vn

Chém gió ...
Aa 0