Cucku

Following: 0Follower: 1

Tam Sinh Tam Thế Mobile: Phó Bản Rừng Đào Kỳ Bí

11-01 11:04

Tìm hiểu quy tắc tham gia phó bản Rừng Đào Kỳ Bí để nhận được những phần thưởng giá trị.

Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 105 trở lên

Lượt tham gia:

- Mỗi ngày người chơi có 3 lượt tham gia phụ bản. Không thể mua thêm lượt

- Mỗi ngày người chơi có 20 lượt hỗ trợ

- Phó bản được reset vào 0:00 hàng ngày

Quy tắc

- Mục tiêu lấy tiêu diệt Boss cuối cùng thành công để làm điều kiện qua ải PB, quái nhỏ không rơi vật phẩm và tăng EXP

- Quy tắc vào phó bản:

  • Người chơi tham gia phó bản thông qua giao phó bản tổ đội:

  • Từ giao diện PB tổ đội, do đội trưởng Click " Đội trường vào". lúc này không bị ảnh hưởng bởi mục tiêu tổ đội, toàn bộ đội viên chuẩn bị xong sẽ vào PB.

- Vượt ải trong thời gian quy định của PB, dựa theo thời gian vượt ải đánh giá cấp sao. cấp sao khác nhau thưởng khác nhau. Nếu trong thời gian quy định không vượt ải hoặc thoát trước thi khiêu chiến phó bản thất bại.

Quy tắc đánh giá sao

- Đánh giá cấp sao Pb tổ đội chỉ căn cứ vào thời gian vượt ải của user, thời gian tính vượt ải PB là thời gian đếm ngược. Không vượt ải trong thời gian quy định hoặc thoát giữ chừng coi như là thất bại

- Chia tổng thời gian PB thành 4 mốc thời gian, dựa theo mốc thời gian chia thành 4 cấp sao: 3 sao, 2 sao, 1 sao, 0 sao.

  • Ban đầu vào là PB 3 sao.
  • Mỗi mốc thời gian đều có thời gian đếm ngược riêng. Khi thời gian đếm ngược của mốc trước kết thúc, sẽ vào đếm ngược của mốc sao, cấp sao sau đấy -1.
  • Tổng kết phí bản dựa vào cấp sao nhận thưởng, cấp sao càng cao nhận thưởng càng lớn.

Quy tắc đánh quái 

- Trong PB tổ đội, số đợt đánh quái trong toàn bộ Pb đều là 4, đợt cuối cùng là Boss, cột thông tin ở bên trái giao diện chiến đấu hiển thị tình hình đánh quái:

Hiển thị số đợt hiện tại và số lượng quái tiêu diệt trong đợt này, hiển thị theo hình thức số quái đã diệt/tổng số quái.

Đợt quái hiện tại bị diệt hết sẽ không làm mới ra đợt sau nữa

- Rớt phát theo phái, cho nên mỗi một cấp sao vẫn cần dựa vào phái để cài đặt danh sách rớt khác nhau

- Pb tổ đội chỉ nhằm vào người chơi. Không phải là cả đội nhặt chung.

Quy tắc trợ chiến

- Tham gia PB đội, dùng hết số lượt sự kiện có thể nhận thưởng xong vẫn có thể tiếp tục vào Pb hỗ trợ người chơi khác vượt ải PB.

- Mỗi nhân vật có 20 lần trợ chiến/ ngày, trợ chiến vượt ải được nhận điểm vinh dự

- Hết lượt trợ chiến vượt ải tiếp sẽ không được nhận thêm thưởng

-Thưởng trợ chiến cần trong tình trạng có thành viên mới được nhận. 1 người vượt ải xong không thể nhận thưởng trợ chiến

*** Chi tiết cụ thể mời bạn vào game để được trải nghiệm 1 cách chân thực nhất <3

Trang chủ: https://tsttmobile.vn

Tam Sinh Tam Thế Mobile

10.0
SohaGame | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0