Cucku

Following: 0Follower: 1

Tam Sinh Tam Thế Mobile: Đoạt Bảo Thiên Đình

25-12 10:24

Đoạt Bảo Thiên Đình - một trong những hoạt động thú vị mang đến nhiều lợi phẩm trong game.

- Đoạt bảo thiên đình mở vào 20:00-20:15 tối thứ 2,4,6,cn

- Sự kiện mở tại thành chính, khi sự kiện bắt đầu người chơi có thể di chuyển đến map thành chính để tham gia sự kiện.

- Trong sự kiện, cách 1 khoảng thời gian tại vị trí ngẫu nhiên trong map sẽ làm mới ra số rương nhất định.

- Sau khi làm mới ra rương, người chơi có thể click rương để thu thập, đọc xong 5s có thể nhặt thưởng ngẫu nhiên trong rương.

- Mỗi lần khi làm mới rương sẽ xóa toàn bộ rương hiện còn tồn tại và làm mới ra loạt rương mới. Nếu khi diệt rương người chơi vẫn đang trong quá trình thu thập sẽ bị gián đoạn

- Mỗi lần sự kiện mỗi người chơi chỉ được mở 20 rương

- Khi sự kiện kết thúc sẽ xóa toàn bộ rương và dừng làm mới rương mới.

Trang chủ: https://tsttmobile.vn

Tam Sinh Tam Thế Mobile

10.0
SohaGame | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0