Cucku

Following: 0Follower: 1

Tam Sinh Tam Thế Mobile: Hệ thống Bang Phái

18-12 10:58

Bang phái là một trong những tính năng đặc sắc nhất trong game.

I. Quy tắc hệ thống

1.1.Quỹ bang

 • Khi người chơi trong bang hoàn thành nhiệm vụ bang, khi tham gia sự kiện bang, sẽ nhận Quỹ Bang
 • Quỹ Bang dùng để tăng cấp bang

1.2.Giới thiệu hệ thống

1.2.1.Chức vị quyền hạn

Trong bang, bang chủ được chỉ định bang phó, bang phó có một phần quyền của bang chủ. Tối đa chỉ được cùng lúc chỉ định 3 bang phó, khi đủ 3 bang phó, bang chủ chỉ định tiếp bang phó sẽ nhận được nhắc nhở của hệ thống “Số lượng bang phó đã đạt tối đa”

Trước khi hệ thống mở đánh giá, tất cả đánh giá của bang đều là đợi quyết định

1.2.1.Đánh giá tranh bá bang

 • Lần đầu tiên mở sự kiện, 19h cùng ngày khi mở sự kiện Tranh bá bang, XH tất cả bang theo chiến lực bang, đánh giá XH top4 là cấp thần, XH hạng 5-8: cấp tiên, hạng 9-12: cấp Thiên, hạng 13-16: cấp Địa; cấp Nhân không có bang cố định, khi bắt đầu sự kiện, không có bang nào Xh top4 chiến lực trong bang sẽ là cấp Nhân.
 • Sau sự kiện lần 1, mỗi lần kết thúc Tranh Bá Bang, bang Top1 XH trong mỗi đánh giá tự động nâng bậc lên đánh giá tiếp theo (trừ bang cấp thần), bang XH cuối cùng trong tất cả đánh giá tự động rớt xuống đánh giá sau, không lưu đánh giá cấp Nhân.

1.2.2.Tự động nhượng chức bang chủ

 • Khi bang chủ 48 giờ liên tục không online, hệ thống sẽ tự động nhượng chức bang chủ cho bang phó
 • Nếu có nhiều bang phó, bang chủ sẽ nhượng chức cho bang phó có  lịch sử cống hiến cao nhất
 • Nếu không tồn tại bang phó hoặc bang phó cũng liên tục 48 giờ không online, chức bang chủ sẽ tự động chuyển nhượng cho người chơi có lịch sử cống hiến cao nhất
 • Sau khi tự động nhượng chức bang chủ, sẽ gửi thư thông báo đến tất cả các thành viên trong bang

1.2.3.Lương bang hàng ngày

 • Người chơi sau khi gia nhập bang, mỗi ngày đều được nhận thưởng 2 tiếng offline
 • Mỗi người chơi mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần, thoát bang sẽ không reset lượt nhận
 • Thời gian reset lượt nhận thời gian offline là 0h hàng ngày

1.2.4.Thư Bang

1.2.6.Danh sách thành viên bang- Danh sách thao tác

 • Khi người chơi nahanj lì xì, số lượng KNB nhận được it s nhất bằngMức lì xì còn/Số người nhận còn*0.5 (làm tròn), mức lì xì còn /số người nhận còn*1.5 (làm tròn); người chơi nhận lì xì cuối cùng chắc chắn nhận KNB khóa còn trong lì xì này
 • Dùng phát đạo cụ lì xì, phát lì xì V6, giới hạn mỗi người chỉ được phát 10 lì xì, lượt dùng chung

1.2.8.Tâm pháp bang

1.3.Xử Lý

1.3.1.Được gia nhập bang trong giao diện yêu cầu bang

Khi người chơi mở giao diện tìm bang, nếu người chơi đã gia nhập bang, sẽ cưỡng chế đóng giao diện tìm bang, mở giao diện thông tin bang

1.3.2.Sửa thông báo bang

 Khi có nhiều người chơi có quyền cùng lúc sửa thông báo, lấy thông báo sửa cuối cùng và lưu nội dung người chơi sửa làm chuẩn

1.3.3.Thay đổi chức vị khi thao tác

Khi bang phó thực heienj quyền bang phó cần mới được tiến hành thao tác, nếu bị bang chủ sửa thành thành viên, lúc này người chơi tiến hành thao tác sẽ có nhắc nhở “Bạn không có quyền”.

1.3.4.Thoát bang

 • Người chơi sau khi thoát khỏi bang, sẽ xóa lì xì, tích điểm kho bang, cống hiến bang của người chơi
 • Bảo lưu cấp tâm pháp bang và hiệu quả của người chơi, nhưng khi không gia nhập bang mới, sẽ không được nâng cấp thao tác
 • Bang chủ sau khi thoát khỏi bang, sẽ giải tán bang này
 • Sau khi giải tán bang, thông tin bang sẽ lưu 1 tháng, trong 1 tháng, không được lập bang cùng tên với bang này

1.3.5.Nhận lì xì bang

Khi người chơi mở giao diện lì xì bang nhận lì xì, nếu lúc này lì xì đã được nhận hết, sẽ nhắc nhở “ Không thể nhận lì xì bang này”

Trang chủ: https://tsttmobile.vn

Tam Sinh Tam Thế Mobile

10.0
SohaGame | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0