Cucku

Following: 0Follower: 1

Tam Sinh Tam Thế Mobile: Đấu Trường Đỉnh Cao

10-01 10:51

Tìm hiểu cách tham gia hoạt động đấu trường Đỉnh cao

1. Sự kiện mở từ: 20:00 - 20:30 thứ 2- 4- 6- CN.

2. Tham gia

- Khi đến giờ tham gia sự kiện sẽ có icon hiển thị thông báo đếm ngược trên màn hình hoặc người chơi chọn icon " Thi đấu" trên màn hình -> chọn" Đỉnh Cao Thiên Giới" => Bấm tham gia.

- Hoạt động có tổng cộng 9 tầng.

Giao diện đỉnh cao thiên giới

- Khi tham gia người chơi mặc định bắt đầu từ tầng 1. Tham gia quần đấu. Lần đầu vào hoạt động sẽ được hồi toàn bộ HP.

- Mỗi tầng đều có số mục tiêu cần diệt phải hoàn thành, khi đủ số diệt tầng đó sẽ lập tức vào tầng sau. Sau khi di chuyển giữ nguyên trạng thái hiện tại, HP không hồi.

- Khi hoàn thành mục tiêu cần diệt tầng cuối cùng sẽ mặc định là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nàu sẽ không thể tạo sát thương cho người khác và ngược lại. 20s sau khi hoàn thành mục tiêu tầng cuối sẽ tự động thoát map hoạt động.

Lưu ý: Người chơi diệt quái sẽ được cộng 1 điểm. Diệt người sẽ được cộng 2 điểm. Người gây sát thương cuối sẽ là người nhận điểm.

Trang chủ: https://tsttmobile.vn

Tam Sinh Tam Thế Mobile

10.0
SohaGame | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0