♫Kiyoshi

Following: 0Follower: 0

Tháo Ơi Đừng Chạy: Tính Năng Đoạt Bảo

24-09 14:49

Khi người chơi đạt level 23, tính năng đoạt bảo sẽ được kích hoạt.

Khi người chơi đạt level 23, tính năng đoạt bảo sẽ được kích hoạt.

Giao diện đoạt bảo: 

Quy tắc:

  • Mỗi người chơi 1 ngày có thể tiến hành vượt ải 1 lần.
  • Võ tướng có level thấp hơn 20 không thể xuất chiến.
  • Trong quá trình vượt ải, Sinh Mệnh sẽ không được hồi phục.
  • Mỗi lần vượt ải đều có thể mở bảo rương.

Thượng tiệm vượt ải:

Fanpage: https://www.facebook.com/thaooidungchay/

Thảo luận: http://mxh.9gate.net/game/trong-nuoc/thao-oi-dung-chay-762.html

Tháo Ơi Đừng Chạy

0.0
XCT | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
0