BQT 9Gate

Following: 27Follower: 14

Lục Long Tranh Bá 3D: Cách tăng cấp nhanh nhất

06-05 11:27

Muốn đạt ưu thế lớn hơn trong Quốc Chiến, level cũng là một ưu thế cơ bản. Chỉ cần level được đảm bảo, thì mới có thể mở khóa nhiều hoạt động hơn, nhận được nhiều phương thức gia tăng lực chiến

Muốn nhận được nhiều kinh nghiệm, điều đầu tiên chính là tham gia hoạt động ngày. Thế thì trong những hoạt động ngày, cái nào là chúng ta nhất thiết phải thực hiện mỗi ngày? Giờ chúng ta hãy cùng xem thử nào.

Part 1: Quân Cảnh

Số sao: ★★★★★

Lý do: điểm kinh nghiệm dồi dào nhất

Hoạt động Quân Cảnh mỗi ngày có thể tham gia hai lần. Đây là hoạt động nhận được kinh nghiệm nhiều. Mỗi lần cần tốn Tiêu Lệnh và 20 Lượng Bạc làm tiền đặt cọc. Nhiệm vụ hoàn tất sẽ được trả lại tiền đặt cọc. Nếu thất bại sẽ theo phẩm chất của Tiêu Lệnh mà tiến hành bồi thường, trong thời gian Quốc Vận có thể nhận thêm kinh nghiệm x 1.5.

Phẩm chất của Tiêu Xa cũng giống như Thiếp gồm trắng, lam, vàng, lục, tím. Tiêu Lệnh phẩm chất cao cũng có thể thông qua hợp thành để nhận được. Quân Cảnh mỗi ngày hai lần là con đường tăng cấp quan trọng nhất, mọi người nhất định phải tham gia.

Part 2: Do Thám

Số sao: ★★★★☆

Lý do: giải thưởng và kinh nghiệm phong phú

Hoạt động mở cả ngày, cần phải nói chuyện với đại tướng biên cảnh để nhận nhiệm vụ, nhận được tình báo từ nước địch, phẩm chất tình báo càng cao, kinh nghiệm và giải thưởng càng phong phú. Nếu hoàn thành nhiệm vụ Do Thám trong thời gian trưa mỗi ngày từ 12 giờ đến 14 giờ sẽ nhận được kinh nghiệm x1.5. Khuyến khích người chơi tham gia nhiệm vụ trong thời gian Do Thám, cố gắng chọn quốc gia yếu hơn, quan tình có thể đối thoại nhiều lần với NPC để nhận kinh nghiệm cao nhất màu tím. Trong thời gian Do Thám, nếu gặp địch công kích, có thể sử dụng Miễn Chiến Bài để làm nhiệm vụ.

Part 3: Mê Cung

Số sao: ★★★★

Lý do: treo máy + lợi ích cao

Hoạt động mở cả ngày, chúng ta đối thoại với Phát Lương Tướng Đế Thành để trực tiến Mê Cung, đánh bại quái vật nhận lượng lớn kinh nghiệm và bảo vật. Mỗi ngày có thể đánh 2 tiếng trong map, có thể auto hoàn thành, kinh nghiệm quái vật rất phong phú. Trong thời gian treo máy, có thể sử dụng exp đan, lợi ích rất cao.

Part 4: Thiếp

Số sao: ★★★☆

Lý do: Treo máy + lợi ích cao

Mỗi ngày có thể hoàn thành năm lần, cần sử dụng Thiếp, phẩm chất từ thấp đến cao theo thứ tự: trắng, lam, vàng, lục, tím, phẩm chất càng cao, giải thưởng càng phong phú. Thiếp màu lục, có thể sử dụng vật phẩm hợp thành để nhận được. Thiếp có thể nhận được thông qua nhiều hoạt động, treo máy giết quái cũng có thể nhận được Thiếp với level tương ứng. Mỗi ngày tham gia hoạt động cần tốn một Thiếp, hoàn thành có thể nhận được kinh nghiệm. Nên cố gắng hợp thành Thiếp phẩm chất cao mới tham gia.

Part 5: Long Đỉnh

Số sao: ★★★

Lý do: mỗi ngày một lần + kinh nghiệm cao

Hoạt động mở cả ngày, chúng ta cần nhận nhiệm vụ tại Long Đỉnh, tiến vào nước địch chiếm Mảnh Long Đỉnh; phẩm chất Mảnh càng cao, kinh nghiệm nhận được càng cao, phẩm chất gồm: trắng, lam, vàng, lục, tím. Có thể lấy nhiều lần, nên cố gắng tìm được mảnh tím để giao nhiệm vụ. Nên tìm thời gian ít người tham gia để thực hiện nhiệm vụ, sẽ an toàn hơn, mỗi ngày chỉ có thể làm một lần.

Bên trên chính là các hoạt động nhận được nhiều kinh nghiệm trong Lục Long Tranh Bá 3D, nếu như muốn tăng cấp nhanh, mọi người nên cố gắng hoàn thành hết nhé

Tải game: http://smarturl.it/lltbcb

Thảo Luận: http://mxh.9gate.net/game/trong-nuoc/luc-long-tranh-ba-3d-662.html

Lục Long Tranh Bá 3D

10.0
Hope | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
0