Cucku

Following: 0Follower: 1

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: Tuyệt đỉnh PK

26-07 16:52

Máy chủ S2 Thiên Hóa - S4,5 Vân Linh, Thành Đô vừa được BQT hợp nhất dữ liệu về chung 1 cụm, không cần phải đợi lâu khi vừa hoàn tất quá trình hợp nhất thì Elly đã nhận được thông tin là một cuộc chiến giữa 2 thế lực hùng mạnh của 2 server đã ngay lập tức diễn ra.

Chém gió ...
Aa 0