Cucku

Following: 0Follower: 1

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: Mặc Vân Xuất Thế - Quẩy bút định càng khôn

10-07 14:08

Với kỹ năng AOE cực rộng hiệu ứng và sát thương toàn diện, thì việc áp sát để tấn công Mặc Vận sẽ là 1 kèo khá căng cho Thanh Thành. Đừng tưởng Loli nhỏ là dễ bắt nạt nhé.

Chém gió ...
Aa 0