Cucku

Following: 0Follower: 3

Poke Huyền Thoại: Giới thiệu hệ thống Thu thập huy hiệu

07-07 11:31

Thu Thập Huy Hiệu, nơi các HLV lưu giữ chiến tích của mình, khẳng định đẳng cấp HVL, đồng thời tăng thực lực cho bản thân và các chú Pokemon của mình.

Pica Huyền Thoại

0.0
SohaGame | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0