BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Working 3: Quá trình và Kết quả

01-05 22:52

Mặc kệ kết quả sẽ ra sau, trước mắt cứ phải cố gắng anh em ạ. Vì chỉ khi mình cố gắng thì mình mới không phải hối hận vì những thứ đã qua :)

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0