BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Game 34: Vai trò của PR trong Truyền thông game

09-05 23:56

Nếu coi chạy quảng cáo là kênh truyền thông hiệu quả nhất trong việc kéo người chơi vào game thì vai trò của PR trong truyền thông game lại nằm ở việc giữ người chơi sau khi vào game. Có thể hiểu theo 1 cách khác, truyền thông game qua việc chạy quảng cáo là quá trình đầu tư trong ngắn hạn, còn truyền thông qua PR là kênh đầu tư trong dài hạn. Việc này phụ thuộc vào vào mục đích của NPH qua từng sản phẩm để biết họ muốn phát hành sản phẩm đó trong thời gian dài hay ngắn...?

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0