BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Game 27: Nữ Streamer Việt - Bán Nghệ hay Bán Thân?

03-10 22:43

Chỉ có Người chọn Nghề chứ Nghề đâu có biết chọn Người. Nên bán Nghệ hay bán Thân hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân của người làm Streamer!!!

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0