BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Game 23: Game Việt có thực sự vươn tầm ra Thế Giới?

15-08 23:59

Để Game Việt có thể vươn tầm ra Thế giới? Trước hết Dev Việt cần định nghĩa lại sự thành công của chính bản thân mình :)

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0