BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Dị Giới 3Q: Giới thiệu và bình luận game trước ngày ra mắt

20-02 22:51

Dị Giới 3Q - game Tam Quốc Chiến Thuật đọ tài xếp đội, tự do di chuyển tướng trong trận hình để chiến.

Dị Giới 3Q

0.0
GZone | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0