Dinh Duong Nguyen Dinh Duong Nguyen
Dinh Duong Nguyen
Post: 1|Following: 0|Follower: 0
9Gate.net - Mạng Xã Hội Dành Cho Game Thủ

Dinh Duong Nguyen

20:34 17-08-2018

Theo Thoòng tin 1 trang web bên Đài Loan thì TS mobi sẽ đồng loạt phát hành ở Đài Loan, Hồng Koong, Macao vào tháng 9 tới. Hy vọng đến cuối năm sẽ về Việt Nam!

https://gnn.gamer.com.tw/2/166682.html

TS Online Mobile
Follower: 101|Post: 130