Hai Hai
Hai
Post: 0|Following: 0|Follower: 0
9Gate.net - Mạng Xã Hội Dành Cho Game Thủ

Thông tin cơ bản

ID 9Gate 154740

Tên hiển thị Hai

Danh hiệuDân Đen

Tổng Point0

Giới tính

Ngày sinh Cập nhật

Ngày tạo15/09/2015

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

Trang chủhttps://www.9gate.net/u/154740

Facebook

Email honghai6plus@gmail.com

Skype

Điện thoại

QQ