Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:29 14-03-2023

Chơi cũng vui vui mà có vẻ tốn tiền. Mới mua được 3 ông cầu thủ mà đã hết tiền rồi. Muốn mua thêm phải nạp hoặc chờ :)