Thanh Vân Kiếm 3D

Thanh Vân Kiếm 3D

6.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

22:46 17-03-2022

Dòng game thị trường dễ chơi, dễ nạp tiền nên khá hút máu. Game còn khá nhiều nhược điểm và đặc biệt là cực kỳ lag. Chơi rất khó chịu :)