Thánh Địa AFK

Thánh Địa AFK

6.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:56 08-11-2022

Game rất lag. Con này 90% là ko phải do Gzone vận hành. Tựa game này cũng khá cũ. Tính năng AFK vẫn chưa được tối ưu như các sản phẩm AFK ra mắt gần đây :)