Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:01 22-09-2022

Đây là 1 con game chơi khá ổn của Gzone. Điểm trừ duy nhất của game đến từ việc game chèn quảng cáo ingame. Điều này có thể khẳng định đến 90% rằng đây chỉ là 1 sản phẩm hợp tác của Gzone chứ không phải là 1 sản phẩm mua về phát hành :)