Thần Kiếm Mobile

Thần Kiếm Mobile

8.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:05 09-09-2021

Game thị trường, dễ chơi, dễ nạp thẻ. Cực nhiều nhiệm vụ và hệ thống. Sự chênh lệch giữa ko nạp thẻ và nạp thẻ hơi cao .