Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:40 15-09-2022

Ngoài 10 phút đầu game siêu chán ra, thì trải nghiệm phiên bản chính thức của Mộng Ảo Thánh Chiến cũng khá khác so với bản trải nghiệm sớm. Điều này có thể xuất phát từ việc NPH ôm nguyên bản Global khá cũ kĩ về VN mà không có bất kì chỉnh sửa nào cho phù hợp với hiện tại :)