Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:40 01-12-2021

Game khá hay mặc dù đồ họa hơi cũ kĩ 1 chút. Nhược điểm lớn nhất của game là ít người chơi, thực sự ít người chơi :)