OP Đại Chiến

OP Đại Chiến

2.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:40 27-12-2022

Game quá tệ để chơi: Lỗi phím điều khiển cảm ứng, vượt ải lặp đi lặp lại nhiều lần, ưu đãi quá ít trong khi thu phí trong game lại cao. Cuối cùng là kẹt map vì đã dùng hết nguyên liệu mà vẫn không qua nổi map mặc dù mới là những map đầu tiên :)