Loạn Chiến 3Q

Loạn Chiến 3Q

10.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:30 03-08-2022

Gameplay giống như tên game. Đầu game thì cực kỳ loạn và khó chơi. Nhưng càng chơi càng hay nhé. Game cho nhiều và có rất nhiều nhiệm vụ mới lạ. Có thể cày lâu dài được vì game tích hợp nhiều tính năng treo máy :)