Kiếm Vương 1

Kiếm Vương 1

10.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

00:19 14-12-2022

Trừ bị lỗi lúc đầu game ra thì game chơi rất ok ae nhé. Chính điều này có thể sẽ làm giảm thị phần của VLTK1 mobile trong thời gian tới. Ngoài ra thì với việc VNG đã hé lộ việc sẽ phát hành sản phẩm Kiếm Thế Origin cũng sẽ đặt câu hỏi về thời gian tồn tại của sản phẩm Kiếm Vương 1 này?