Kiếm Tung 3D

Kiếm Tung 3D

10.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

Thiennguyen

17:42 22-09-2019

Hay 

Tuấn

12:56 15-09-2019

Game khá hay.. nhưng cần điều chỉnh lại chế độ PK.. vì bật PK bang lên thì không đánh được ng.. bật chế độ tự do thì lại diết luôn cã tổ đội lẩn ng trong bang