Kage Huyền Thoại

Kage Huyền Thoại

4.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:36 21-05-2022

Game phát hành lại lần 2 mà vẫn lỗi lòi. Game rất lag và có cảm giác đây là 1 con game H5 làm trên nền mobile thì đúng hơn :)