Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:21 10-05-2023

Game global theo kiểu nhiệm vụ phụ bản. Lại không có auto nữa thì sẽ cực kỳ kén người chơi ở thị trường Việt Nam :)