Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

22:38 16-03-2023

Game phù hợp với anh em nào quen chơi theo phong cách game Global. Game đẹp, gameplay ổn nhưng cần cấu hình điện thoại cao nếu ko sẽ bị giật :)