Tân Vương 3Q

Tân Vương 3Q

6.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

22:40 21-12-2022

Tân Vương 3Q là game H5 anh em nhé. Không ngoài dự đoán, game khá tệ và mang nhiều hạn chế của dòng game H5 là lag và lỗi :)