Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

00:13 04-09-2021

Game thuộc thể loại RPG + giải đố theo cách thức vẽ hình chỉ đi qua 1 điểm. Thể loại này khá kén người chơi và hơi tự kỉ  :)