Tencent Tencent
Tencent No 1
7.2 / 22222
: 37|Following: 0|Follower: 2

BXH

Thông tin cơ bản

ID 9Gate 6068

Tên hiển thị Tencent

Tổng game37

Quốc giaViệt Nam

Ngày tạo08/04/2015

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

Trang chủ https://www.9gate.net/u/6068

Trụ sở

Email Tencent@9gate.vn

Điện thoại

Skype

QQ