SohaGame SohaGame
SohaGame No 1
7.2 / 22222
: 168|Following: 0|Follower: 6

BXH
Soha Game là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VCCorp), chuyên cung cấp các sản phẩm/dịch vụ về game online.