Funtap Funtap
Funtap No 1
7.2 / 22222
: 137|Following: 2|Follower: 6

BXH
Được thành lập đầu năm 2013 bởi đội ngũ kỹ sư giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Internet và giải trí trên nền tảng di động.