Lục Mạch Thần Kiếm: Giftcode Closed Beta

31-12-2018 955
Số lượng
77/300
Hạn dùng
31-12-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 500 vàng (KNB)
- 400.000 đồng

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0