Xích Bích 3D: Giftcode Tết 2019

28-02-2019 186
Số lượng
293/300
Hạn dùng
28-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 250 Kim nguyên bảo
- 3 tinh lực đan
- 5 lệnh chiêu mộ cao

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0