Tuyệt Thế Kiếm Vương: Giftcode Tân Thủ

18-07-2023 1297
Số lượng
1295/1499
Hạn dùng
18-07-2023

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100 KNB Khóa*1
- Thú Cưỡi Bậc Đan*20
- Ngọc Lộ EXP*10
- 10 vạn Xu*1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0