Trụ Vương Cứu Thiếp: VIPCODE Thần Tướng

31-10-2020 265
Số lượng
229/300
Hạn dùng
31-10-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

- 1 bình 50 thể lực,
- 50.000 vàng,
- 100 kim cương,
- 20 exp đan tướng.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0