Thiếu Niên Danh Tướng 3Q: Giftcode nhân dịp ra mắt

31-05-2020 173
Số lượng
500/550
Hạn dùng
31-05-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

Chiêu Mộ Danh Tướng Lệnh *1
Sách Kinh Nghiệm Sơ Cấp *50
Rương Thanh Đồng *5
Chìa Thanh Đồng *5
Nguyên Bảo *250

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0