Thiên Long Tam Quốc: Giftcode Open Beta

31-12-2020 580
Số lượng
167/300
Hạn dùng
31-12-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

Thể Lực Đan*2

- Hoạt Lực Đan*2

- KNB*100

- Mảnh Hoàng Trung*10

- Đá EXP LV5*10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0