Thái Cổ 2: Giftcode Tân Thủ

30-06-2022 320
Số lượng
476/500
Hạn dùng
30-06-2022

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 1 Khung Avatar-Tử Khí Đông Lai
- 1 Rương Trợ Thủ Tím
- 5 Kim Đan Tạo Hóa
- 9 Hoa Tươi

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0