Server?

Thông tin vật phẩm?

- Đào Hoa Túy *20
- Chìa Đồng Hành *5
- Đồng *50000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0