Tam Quốc Vương Giả: Giftcode Tân Thủ

01-06-2019 528
Số lượng
384/500
Hạn dùng
01-06-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đồng *200.000
- Rương bản vẽ lục *1
- Huyền thiết *10
- Đá tẩy luyện *10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0