Tam Quốc GO: Giftcode Tết 2019

28-02-2019 616
Số lượng
236/300
Hạn dùng
28-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá đúc thiên phẩm (Cam+2) *10
- Rương trang Xích Hồng (Cam) *1
- Đồng *15000
- Kim cương *300

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0