Sở Kiều Truyền Kỳ: Giftcode Tân Thủ

06-08-2019 450
Số lượng
215/299
Hạn dùng
06-08-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 20 Phi Tinh Thạch
- 10 Bảo Tinh Thạch Trung
- 10 Bối Sức Phong Vũ
- 10 Hỏa Long Giáp Phiến

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0