Samurai Shodown VNG: Giftcode Tân Thủ

31-12-2020 101
Số lượng
379/400
Hạn dùng
31-12-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 75.000 Vàng Khóa
- 2 Sushi Lớn
- 2 Ấn Lv2

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0