Rohan M: Giftcode Tân Thủ

05-08-2020 166
Số lượng
252/300
Hạn dùng
05-08-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đồng Vinh Dự x500
- Đá Cường Hóa Trang Bị Quý x30
- Rương Trang Bị Giá trị
- Chất Luyện Mài x3
- Rương Trang Phục Anh Hùng
- Rương Huy Chương (Anh Hùng)
- Phiếu Dùng Gấu Bofei 7 ngày
- Rương Trang Phục Anh Hùng
- Cuộn Chúc Phúc Leona

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0